برو بالا

نوار سورتینگ مدل KPT 6008
امید نساری
09155140073
0
دستگاه پمپ انتقال مواد غذایی  مدل   KPT 4010
امید نساری
09155140073
05135413053
0
دستگاه خرد کن سبزیجات و صیفی جات
امید نساری
09155140073
05135413053
0
ماشین آلات خط دریافت , بالابر و سورتینگ
امید نساری
09155140073
05135413053
0
دستگاه پرکن و دربند روغن
امید نساری
09155140073
05135413053
0
دستگاه پاتیل گردان مدل  KPT 1003
امید نساری
09155140073
05135413053
0
دستگاه اواپراتور چند مرحله ایی  مدل KPT 9000
امید نساری
09155140073
05135413053
0
دستگاه پرکن و فیلر سه نازله مدل  3A  KPT 4014
امید نساری
09155140073
05135413053
0
دستگاه فیلر و پرکن تک نازل مدل  KPT 270
امید نساری
09155140073
05135413053
0
دستگاه پرکن واکس کفش مدل KPT1090
امید نساری
09155140073
05135413053
0