برو بالا

فروش پودر میکا ، عرضه میکا آرایشی
مهندس گیلاردیان
09125476481
0
تالک غذایی ، تالک خوراکی
مهندس گیلاردیان
09125476481
0
فروش ژل کننده شوینده اسیدی
مهندس گیلاردیان
09125476481
0
فروش ستریمونیوم کلراید عرضه CTAC
مهندس گیلاردیان
09125476481
0
فروش گلیسیرین عرضه گلیسیرین مالزی
مهندس گیلاردیان
33982748
0
مواد اولیه فارما گرید  grade
مهندس گیلاردیان
09125476481
0
واردات تالک آرایشی _ تالک گرید بهداشتی
مهندس گیلاردیان
09125476481
0
سدیم اسید پیروفسفات  Sodium pyrophosphate acid
مهندس گیلاردیان
33982748
0
واردات تالک آرایشی _ تالک گرید بهداشتی
مهندس گیلاردیان
09125476481
0