برو بالا

نگارش طرح توجیهی
اوج دانش
09212394018
0
نگارش طرح توجیهی در بخش صنایع کانی و امور معدنی
شرکت بهین صنعت یاب
02126656908
02126652612
02122542196
0
نگارش طرح توجیهی در بخش صنایع سلولزی
شرکت بهین صنعت یاب
02126656908
02126652612
02122542196
0
نگارش طرح توجیهی در بخش صنایع فلزی و نیرو محرکه
شرکت بهین صنعت یاب
02126656908
02126652612
02122542196
0
نگارش طرح توجیهی در بخش صنایع غذایی و دارویی
شرکت بهین صنعت یاب
02126656908
02126652612
02122542196
0
نگارش طرح توجیهی در بخش صنایع نساجی و چرم
شرکت بهین صنعت یاب
02126656908
02126652612
02122542196
0
نگارش طرح توجیهی در بخش صنایع شیمیایی و پتروشیمی
شرکت بهین صنعت یاب
02126656908
02126652612
02122542196
0
نگارش طرح توجیهی در بخش صنایع الکتریکی و الکترونیکی
شرکت بهین صنعت یاب
02126656908
02126652612
02122542196
0
اخذ جواز تاسیس از صنایع در کوتاه ترین زمان
شرکت بهین صنعت یاب
02126656908
02126652612
02122542196
0
نگارش طرح توجیهی، تهیه مطالعات امکان سنجی با کامفار
شرکت بهین صنعت یاب
02126656908
02126652612
02122542196
0
تهیه طرح توجیهی، انجام مطالعات امکان‌سنجی، اخذ جواز تاسیس
شرکت بهین صنعت یاب
02126656908
02126652612
02122542196
0
تهیه گزارش امکان سنجی اقتصادی پروژه های صنعتی
شرکت بهین صنعت یاب
02126656908
02126652612
02122542196
0
تکمیل فرم سایت بهین یاب، نگارش طرح توجیهی جهت اخذ جواز تاسیس
شرکت بهین صنعت یاب
02126656908
02126652612
02122542196
0
تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادی با نرم افزار کامفار 3
شرکت بهین صنعت یاب
02126656908
02126652612
02122542196
0
نگارش طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی  با فرمت بانک صنعت و معدن
شرکت بهین صنعت یاب
02126656908
02126652612
02122542196
0
تهیه طرح توجیهی پرورش دام و طیور و آبزیان
شرکت بهین صنعت یاب
02126656908
02126652612
02122542196
0
تهیه طرح توجیهی جهت اخذ وام از بانک
شرکت بهین صنعت یاب
02126656908
02126652612
02122542196
0
تهیه و تنظیم طرح توجیهی، اخذ جواز تاسیس، نگارش طرح امکان سنجی
شرکت بهین صنعت یاب
02126656908
02126652612
02122542196
0
نگارش طرح توجیهی و اخذ جواز تاسیس
شرکت بهین صنعت یاب
02126656908
02126652612
02122542196
0
تهیه طرح مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی) با comfar
شرکت بهین صنعت یاب
02126656908
02126652612
02122542196
0
تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری از طریق صندوق توسعه ملی
شرکت بهین صنعت یاب
02126656908
02126652612
02122542196
0