برو بالا

ثبت آگهی رایگان
تانک ازت
تجهیزات آزمایشگاهی آذین
09378124512
پمپ سرنگی
سفیر ثریا سپاهان
03134483100
0
ترازوی صنعتی-آزمایشگاهی مدل:  P8
سید رسول حسینی
09124214299
0
ترازو صنعتی-آزمایشگاهی مدل : BL1000
سید رسول حسینی
09124214299
0
ترازو صنعتی-آزمایشگاهی مدل : KEC
سید رسول حسینی
09124214299
0
ترازو صنعتی-آزمایشگاهی مدل : KEM
سید رسول حسینی
09124214299
0
ترازو صنعتی-آزمایشگاهی مدل : JD
سید رسول حسینی
09124214299
0
ترازو صنعتی-آزمایشگاهی مدل :KTB
سید رسول حسینی
09124214299
0
ترازوی آویز مدل:FISH scale
سید رسول حسینی
09124214299
0
باسکول 300کیلو کیا مدل :K10
سید رسول حسینی
09124214299
0
باسکول 150 کیلو کیا مدل :K8
سید رسول حسینی
09124214299
0
باسکول 350کیلو کیا مدل :K350
سید رسول حسینی
09124214299
0
باسکول آویز کیا مدل:TL300
سید رسول حسینی
09124214299
0
تجهیزات آزمایشگاهی آذین
تجهیزات آزمایشگاهی آذین
09378124512
0
فروش نیتروژن مایع (ازت مایع) در محل
تجهیزات آزمایشگاهی آذین
09378124512
0
ترازوی آزمایشگاهی
تجهیزات آزمایشگاهی آذین
09378124512
0
دستگاه سختی سنج پرتابل کوپا
شرکت کوپاپژوهش
09358445363
0
دستگاه سختی سنج پونیورسال کوپا
شرکت کوپاپژوهش
09358445363
0
دستگاه سختی سنج یونیورسال مدل UV3
شرکت کوپاپژوهش
09358445363
0
دستگاه سختی سنج یونیورسال مدل UV4
شرکت کوپاپژوهش
09358445363
0
دستگاه تست کشش یونیورسال کوپا
شرکت کوپاپژوهش
09358445363
0