برو بالا

نتایج جستجو برای :  

اجاره سازه نمایشگاهی

فـروش واجـاره تلویزیون های شهری مخصوص مراسم های مذهبی
تهران - شرکت رسانه مدرن شهر/آقابابایی
09125101545
1 سال پیش

اجاره ال ای دی جهت تجهیزات نمایشگاهی سراسر کشور تلویزیون شهری دات پیچ 5 میلیمتر روزدید و داخل سالن ، تلویزیون شهری دات پیچ 5 میلیمتر روزدید و داخل سالن ، تلویزیون شهری دات پیچ


نصب تلویزیون های شهری مخصوص ساختمـان های تجـاری و اداری
تهران - شرکت رسانه مدرن شهر/آقابابایی
09125101545
1 سال پیش

بزرگترین تلویزیون شهری چرخشی 360 درجه کشور درب جنوبی حرم عبدالعظیم الحسنی ( ع ) شهر ری – تهران


دکور سازی غرفه یا استودیو خبری با video wall   و  Led TV
تهران - شرکت رسانه مدرن شهر/آقابابایی
09125101545
1 سال پیش

شـرکت رسـانه مدرن شهـر/آقابابایی – 45 15 10 5 0912 واردکننده و مجـری تخصصی فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری


اجاره تلویزیون شهری در سراسر کشور
تهران - شرکت رسانه مدرن شهر/آقابابایی
09125101545
1 سال پیش

اجاره تلویزیون شهری در سراسر کشور سهـولت در اجـرا در کلیـه شرایـط آب و هوایـی و مقـاوم در برابر تابـش مستقیـم نـور خورشیـد و محیـط کامـلا مرطـوب و هـوای بارانـی به ویـژه جنـوب و شمـال کشـور


فـروش واجـاره تلویزیون های شهری مخصوص مسـابقات ورزشـی
تهران - شرکت رسانه مدرن شهر/آقابابایی
09125101545
1 سال پیش

فـروش واجـاره تلویزیون های شهری مخصوص مسـابقات ورزشـی


تلویزیون های شهری ویژه برنامه های صدا و سیما و استودیو خبری
تهران - شرکت رسانه مدرن شهر/آقابابایی
09125101545
1 سال پیش

تلویزیون های شهری ویژه برنامه های صدا و سیما و استودیو خبری


ال ای دی و ویدئو وال غرفه های نمایشگاهی
تهران - شرکت رسانه مدرن شهر/آقابابایی
09125101545
1 سال پیش

ال ای دی و ویدئو وال غرفه های نمایشگاهی فـروش وارائـه خدمـات از اجـرای فنـداسیون و سـازه تا پایان کـار و راه انـدازی تلویزیون شهری اجرای دکوراسیون داخلی و همچنین ساخت غرفه های نمایشگاهی با ال ای دی در اصفهان و سراسر کشور


اجاره خدمات نمایشگاهی
تهران - شرکت رسانه مدرن شهر/آقابابایی
09125101545
1 سال پیش

اجاره خدمات نمایشگاهی فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری و نمایشگرهای فول وارداتی


پخش کلیپ و تیزر در سالنها  غرفه های نمایشگاهی
تهران - شرکت رسانه مدرن شهر/آقابابایی
09125101545
1 سال پیش

پخش کلیپ و تیزر در سالنها غرفه های نمایشگاهی واردکننده و مجـری تخصصی فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری ال ای دی و اسـکوربردهای تمـام رنـگی ورزشـی در سـراسـر کشـور


مرکـز فـروش نمـایشگرهای فـول وارداتـی
تهران - شرکت رسانه مدرن شهر/آقابابایی
09125101545
1 سال پیش

شـرکت رسـانه مدرن شهـر/آقابابایی – 45 15 10 5 0912 واردکننده و مجـری تخصصی فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری ال ای دی و اسـکوربردهای تمـام رنـگی ورزشـی در سـراسـر کشـور