برو بالا

نتایج جستجوی:  

اجاره ملک تجاری در مشهد

فروش 21متر - پاساژ فردوسی
مشهد « میراث ملک
09155254005 _ 09168178350 _ 05132515151
4 ماه پیش

کد اگهی : 2560813 فروش مغازه 21 متری تجاری


فروش 17متر مغازه در پاساژ فردوسی دو
مشهد « میراث ملک
09155254005 _ 09168178350 _ 05132515151
4 ماه پیش

کد اگهی : 5388008 فروش تجاری 17 متری طلاب - پاساژ فردوسی فاز 2


تجاری 19متری رهن کامل - بازار فردوسی 1
مشهد « میراث ملک
09155254005 _ 09168178350 _ 05132515151
4 ماه پیش

کد اگهی : 3037025 بازار فردوسی فاز 1 رهن کامل تجاری 19.25 متری


اجاره 12.5متر تجاری - بازار فردوسی 2
مشهد « میراث ملک
09155254005 _ 09168178350 _ 05132515151
4 ماه پیش

کد اگهی : 7569408 طلاب - بازار فردوسی 2 رهن اجاره تجاری 12.5 متر


رهن اجاره 18متر - بازار فردوسی فاز 2
مشهد « میراث ملک
09155254005 _ 05132515151 _ 09168178350
4 ماه پیش

کد اگهی : 9340001 رهن اجاره 18متر تجاری طلاب - بازار فردوسی 2


اجاره 19.25 متر مغازه - بازار فردوسی یک
مشهد « میراث ملک
09155254005 _ 09168178350 _ 05132515151
4 ماه پیش

کد اگهی : 4393568 رهن اجاره تجاری 19.25متری طلاب - بازار فردوسی فاز 1


فروش 31متر تجاری - پاساژ فردوسی یک
مشهد « میراث ملک
09155254005 _ 05132515151 _ 09168178350
5 ماه پیش

کد اگهی : 7996464 تجاری 31متری برای فروش طلاب - پاساژ فردوسی یک


19متر مغازه در پروژه پارک بازار
مشهد « میراث ملک
09155254005 _ 09158683505 _ 05132515151
5 ماه پیش

کد آگهی : 7149500 تجاری 19متری فروشی پروژه پارک بازار ( منطقه طلاب )


رهن کامل 19.25 متر مغازه - بازار فردوسی 1
مشهد « میراث ملک
09155254005 _ 09168178350 _ 05132515151
5 ماه پیش

کد آگهی 8975357 رهن کامل تجاری 19.25 متری طلاب - بازار فردوسی فاز 1


اجاره تجاری 18متری - بازار فردوسی
مشهد « میراث ملک
09155254005 _ 09168178350 _ 05132515151
5 ماه پیش

کد آگهی 4903594 رهن اجاره 18متر تجاری طلاب - بازار فردوسی فاز 2


آگهی های ویژه
قیمت واحد های تجاری در شهرری
احمد پرتوی فر
ری
09365007386
0
فروش 18متری مغازه بهترین موقعیت
میراث ملک
مشهد
09155254005
09168178350
05132515151
0
18متر مغازه در پاساژ فردوسی دو
میراث ملک
مشهد
09155254005
09168178350
05132515151
0
فروش 20متر تجاری - مرکز خرید 17 شهریور
میراث ملک
مشهد
09155254005
09158683505
05132515151
0
فروش 21متر - پاساژ فردوسی
میراث ملک
مشهد
09155254005
09168178350
05132515151
0
فروش 17متر مغازه در پاساژ فردوسی دو
میراث ملک
مشهد
09155254005
09168178350
05132515151
0
تجاری 19متری رهن کامل - بازار فردوسی 1
میراث ملک
مشهد
09155254005
09168178350
05132515151
0
اجاره 12.5متر تجاری - بازار فردوسی 2
میراث ملک
مشهد
09155254005
09168178350
05132515151
0