برو بالا

نتایج جستجو برای :  

دستگاه بسته بندی نان مسائلی

دستگاه بسته بندی کلوچه سنتی ماشین سازی مسائلی
محسن مسائلی
03135723006,03135723007,03135722580
اصفهان

دستگاه بسته بندی کلوچه سنتی حافظه ای جهت ذخیره سازی کلیه پارامترهای چند محصول بسته بندی دارد.


دستگاه بسته بندی نان همبرگر ماشین سازی مسائلی
محسن مسائلی
03135723006,03135723007,03135722580
اصفهان

دستگاه بسته بندی نان همبرگر حافظه ای جهت ذخیره سازی کلیه پارامترهای چند محصول بسته بندی دارد.


دستگاه بسته بندی کباب لقمه ماشین سازی مسائلی
محسن مسائلی
03135723006,03135723007,03135722580
اصفهان

دستگاه بسته بندی کباب لقمه جهت بسته بندی همبرگر ، جوجه آماده ، مرغ و ماهی و... مناسب می باشد.


دستگاه بسته بندی نان لواش رستورانی ماشین سازی مسائلی
محسن مسائلی
03135723006,03135723007,03135722580
اصفهان

دستگاه بسته بندی نان لواش رستورانی توسط ماشین سازی مسائلی طراحی و تولید گردیده است.


دستگاه بسته بندی نان مک دونالد ماشین سازی مسائلی
محسن مسائلی
03135723006,03135723007,03135722580
اصفهان

دستگاه بسته بندی نان مک دونالد قابلیت بسته بندی انواع نان باگت ، نان فانتزی و... را دارد.


دستگاه بسته بندی نان باگت ماشین سازی مسائلی
محسن مسائلی
03135723006,03135723007,03135722580
اصفهان

دستگاه بسته بندی نان باگت جهت بسته بندی انواع نان از قبیل نان فانتری ، نان نیم باگت ، نان همبرگر ، نان مک دونالد و... مناسب می باشد.


دستگاه بسته بندی نان بروتشن ماشین ساز مسائلی
محسن مسائلی
03135723006,03135723007,03135722580
اصفهان

دستگاه بسته بندی نان بروتشن جهت بسته بندی نان به صورت دوسر پرس می باشد.


دستگاه بسته بندی نان فانتزی ماشین سازی مسائلی
محسن مسائلی
03135723006,03135723007,03135722580
اصفهان

دستگاه بسته بندی نان فانتزی با بسته بندی مناسب و صحیح از بیات شدن نان جلوگیری به عمل می آورد و توسط ماشین سازی مسائلی ساخته شده است.


دستگاه بسته بندی افقی ماشین سازی مسائلی
محسن مسائلی
03135723006,03135723007,03135722580
اصفهان

دستگاه بسته بندی افقی قابلیت بسته بندی انواع کیک و کلوچه ، نان ، همبرگر ، شکلات ، بستنی و... مناسب می باشد.


آگهی های ویژه