برو بالا

نتایج جستجوی:  

علفکش قوی

علف کش آتلانتیس
مشهد « رویش سبز
09145755800
2 ساعت پیش

علفکش Atrantis به عنوان بهترین علف کش گندم شناخته شده است که تاثیر فوق العاده ای روی علفهای هرز باریک برگ گندم داشته


فروش سم بوکتریل بایر المان برای گندم
یزد « آزاد
09020317062
1 سال پیش

سم بوکتریل بایر آلمانبرای گندم ، سم علف کش بوکتریل


فروش سم الیون بایر المان
خرم‌آباد « آزاد
09020317062
1 سال پیش

سم علف کش آلیون علف کش آلیون با ماده موثر ایندازیفلام ، علفکش اختصاصی است که برای کنترل علف های هرز باریک برگ و علف های هرز پهن برگ یکساله در علف های هرز دائمی در مزارع نیشکر استفاده می شود.


فروش سم مایستر بایر المان
کرمانشاه « آزاد
09020317062
1 سال پیش

مایستر بصورت فرمولاسیون جدید روغن قابل پخش (OD) از گروه علف کش های سولونیل اوره و همچنین حاوی ایمن کننده ذرت بنام ایزوکسادیفن


فروش سم رانداپ بایر المان
زنجان « آزاد
09020317062
1 سال پیش

گلایفوزیت (SL 41%) علف کش سیستمیک، غیر انتخابی از گروه اسید فسفونیک می باشد که در سنتز اسیدهای آمینه و فعالیت آنزیمی گیاه اختلال ایجاد می کند.


آگهی های ویژه
فروش ویژه سم علف کش کلین وید
حامد محمدی
گرگان
09146896697
5
فروش ویژه سم علف کش آکسیال
حامد محمدی
گنبد کاووس
09146896697
5
فروش سم قارچ کش کولیس
حامد محمدی
یزد
09146896697
5
فروش ویژه علفکش توفوردی
مهندس ایمانی
شیراز
09195477102
4
فروش قارچکش/کولیس/فروش ویژه
سمیران
تهران
09149600955
0
فروش قارچکش/اکروبات ام زد
سمیران
تهران
09149600955
0
فروش علفکش برنج
سمیران
رشت
09149600955
0
فروش کود/میکس فول
سمیران
اهواز
09149600955
0
فروش سم علفکش/کانسیل اکتیو
سمیران
رشت
09149600955
0
فروش سم علفکش// پاراکوات
سمیران
بوشهر
09149600955
0