برو بالا

سایت استخدامی و کاریابی کارواشتغال

karoeshteghal.ir

پایگاه تخصصی استخدامی خبری با مجوز رسمی
درباره

سایت کارواشتغال یک سایت خبرگزاری در زمینه پوشش اخبار استخدام و کاریابی و شغل یابی و اشتغال زایی برای افراد بیکار و جویای کار می باشد که بیشتر فعالیت ان در استان گیلان با عنوان استخدام و کاریابی رشت و گیلان و استخدام و کاریابی در مازندران و ساری و استخدام در قزوین فعالیت میکند همچنین استخدام در تهران را نیز پوشش میدهد.افراد جویای کار و بیکار میتوانند با مراجعه با سایت استخدام کارواشتغال اخرین اخبار اشتغال و شغل و استخدام در گیلان ،قزوین،ساری و تهران را جستجو کنند