برو بالا

تجهیزات آزمایشگاهی لابومدیکال

labomedical.ir

فروش تجهیزات آزمایشگاهی، مواد شیمیایی و تجهیزات پزشکی
درباره

نماینده فروش انواع ترازوی آزمایشگاهی و ترازوی رطوبت سنج از کمپانی های KERN آلمان، Sartorius آلمان، Radwag لهستان و …
نماینده فروش انواع استومیکر، دستگاههای اتوماتیک تهیه رقت استاندارد و کلنی کانتر اتوماتیک از کمپانی INTERSCIENCE فرانسه
فروش انواع رفراکتومتر چشمی و دیجیتالی جهت اندازه گیری بریکس از کمپانی ATAGO ژاپن
واردات و تامین دستگاه های سنجش آب شامل (پی اچ متر، هدایت سنج، اکسیژن متر و ..) از کمپانی های WTW آلمان، HANNA رومانی و …
نماینده فروش تجهیزات عمومی آزمایشگاهی شامل آون، انکوباتور، هود میکروبی و شیمیایی، سانتریفیوژ و … از کمپانی های معتبر داخلی و خارجی
نماینده فروش تامین تجهیزات اندازه گیری در زمینه انرژی، بهینه سازی مصرف سوخت، محیط زیست و غذا و دارو و سلامت از کمپانی testo آلمان
واردات و تامین مواد شیمیایی از کمپانی های Merck آلمان، Sigma Aldrich، کارلواربا ایتالیا فرانسه، سامچون کره و دیگر کمپانی های معتبر خارجی
واردات و تامین انواع محلول های استاندارد CRM از کمپانی های Labmix, Accustandard, Sigma Aldrich و دیگر کمپانی ها معتبر خارجی
واردات و تامین محیط کشت از کمپانی های Merck آلمان، لیوفیلکم ایتالیا، شارلو اسپانیا و دیگر کمپانی های معتبر خارجی
واردات و تامین انواع کیت های تخصصی آزمایشگاهی از کمپانی R-Biopharm، سانتاکروز و دیگر کمپانی های معتبر خارجی
نماینده فروش شیشه آلات آزمایشگاهی از کمپانی گلاسکو انگلیس و زیماکس چک