برو بالا

بیمه پارسیان - نمایندگی ظهیری سروری

parsianagent.ir

نمایندگی ظهیری سروری کد 503683 بیمه پارسیان
درباره

ارائه انواع خدمات بیمه های بازرگانی در سراسر کشور
نمایندگی کد 503683 بیمه پارسیان با مدیریت علیرضا ظهیری‌ سروری افتخار دارد تا مشاور و ارایه‌ دهنده‌ انواع‌ خدمات بیمه ای، بیمه‌ مهندسی ، بیمه باربری ، بیمه مسئولیت مدنی ، بیمه اتومبیل ( بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث ) ، بیمه آتش سوزی ، بیمه درمان‌ مسافرتی، بیمه درمان‌ و حوادث‌ گروهی و بیمه عمر و سرمایه‌گذاری شما در سراسر کشور است.
با ارائه تخفیف های ویژه و استعلام قیمت اینترنتی

80درصد تخفیف بیمه بدنه خودرو
تخفیف ویژه بیمه مسئولیت مدنی مدیر ساختمان
تخفیف ویژه بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان
تخفیف ویژه بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسان ناظر ، طراح و محاسب
تخفیف ویژه بیمه آتش سوزی و ...