برو بالا

آموزش طراحی جواهر و جواهر سازی

talaacademy.ir

آموزشگاه طلا و جواهر سازی مصیبی در تهران
درباره

دوره های فنون مختلف صنعت طلا و جواهر سازی را ارائه میکند
آموزش طراحی جواهر و لوستر با نرم افزار ماتریکس
آموزش طراحی جواهر با ست (اتود زدن)
آموزش طلاسازی و جواهر سازی
آموزش گوهر تراشی (تراش سنگ)
آموزش گوهر نشانی (مخراجکاری)
آموزش تعمیرات طلاو جواهر و نقره +آبکاری
آموزش فروشندگی طلا و جواهر و نقره
آموزش مومکاری+قالبگیری+ریخته کاری
02177714265-02177712933