برو بالا

مرکز طب تعمیر

tebtamir.ir

مرکز تعمیر تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی
درباره

طب تعمیر در شاخه تعمیر تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی خدمات بی نظیری جهت راحتی پزشکان محترم قرار داده است