برو بالا

کارشناسی رنگ و فنی خودرو عبادی درصادقیه

www.dordanehcar

مرکز کارشناسی فنی و تشخیص رنگ خودرو عبادی. تاسیس1390
درباره

مرکز کارشناسی رنگ وفنی خودرو عبادی اولین مرکز کارشناسی رنگ خودرو در ایران
مجهز ترین مرکز و اتاق نور ایزوله
درصورت تشخیص اشتباه صدرصدخسارت پرداخت میشود
💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢
تشخیص رنگ خودروی صمد عبادی شعبه3 تاسیس 1390 کارشناسی فنی خودرو دیاگ ارائه برگه ضمانت
مجهز به جک هیدرولیک جهت بازدید زیر خودرو.

تشخیص قطعات استوک
بنیانگذار اولین اتاق نور تشخیص رنگ خودرو در تهران

اولین دارنده گواهینامه تخصصی. ارزیابی کیفی رنگ خودرو از دانشگاه صنعتی شریف


آدرس فلکه دوم صادقیه سازمان آب غربی بسمت کاشانی پلاک364


09128468570
09155595207 شعبه مرکزی صادقیه