برو بالا

شماره آگهی: ۳۵۶۷۳

وکیل پایه یک دادگستری- از بازداشت موقت تا آزادی با هر حکمی به صورت تضمینی

وکیل پایه یک دادگستری- از بازداشت موقت تا آزادی با هر حکمی به صورت تضمینی
raha azad
09139139054
گرفتن تخفیف در مجازات زندانی حتی بعد از صدور حکم قطعی به صورت صد در صد تضمینی و کوتاه کردن مدت مجازات زندانی و لغو حکم اعدام .
تبدیل فوری و تضمینی بازداشت موقت به وثیقه .

وکیل پایه یک تظمینی در اصفهان برای جرائم قاچاق و دادگاه انقلاب

با سابقه ترین وکیل اصفهان در امور جرائم قاچاق کالا - ماهواره - سوخت


قاچاق ماهواره
قاچاق ارز
قاچاق سوخت
قاچاق انسان
قاچاق آثار باستانی
قاچاق مواد مخدر
قاچاق مشروبات الکلی
قاچاق مواد روانگردان
قاچاق اسلحه و مهمات

12 سال سابقه ی کاری در جرائم قاچاق
قبول پرونده در سراسر استان اصفهان و ایران
09139139054
گرفتن حداقل مجازات به صورت تضمینی و استرداد هزینه در صورت عدم گفتن خکم مورد نظر شما .

خدمات رد مال و معرفی اموال و اجاره ی سند و وثیقه برای آزادی و مرخصی زندانی ارائه میگردد .
همین الان تماس بگیرید .
در صورت جواب ندادن لطفا پیام بدهید .
09139139054

انجام خدمات ضمانت و وثیقه برای زندانیان در اصفهان و سراسر کشور
سند و وثیقه برای آزادی و مرخصی زندانی

ارائه سند مسدودی جهت آزادی زندانی با بهترین قیمت در اسرع وقت
در استان اصفهان و سندهای سنگین در سراسر ایران
09139139054
رد مال و معرفی اموال برای بدهکاران پروندههای دادگستری در شهرهای اصفهان و تهران
قبول وکالت پرونده های مالی
بدهکاران بانکی
مشروبات
قاچاق ماهواره و کالا
پرونده های دادگاه انقلاب
زیر نظر وکیل پایه یک دادگستری به صورت تضمینی

لازم به ذکر است از مالکین عزیز در بخش های اسناد مسکونی تجاری صنعتی اداری کشاورزی در سراسر ایران نیازمند سند اجاره ای برای مسدودی و آزادی زندانی هستیم .
وکیل پایه یک
گرفتن تخفیف در مجازات زندانی حتی بعد از صدور حکم قطعی به صورت صد در صد تضمینی و کوتاه کردن مدت مجازات زندانی و لغو حکم اعدام .
09139139054


معرفی اموال و رد مال برای بدهکاران پروندهای مالی دادگستری و زندانی
ارائه ی سند جهت وثیقه زندانی مرخصی و آزادی در سراسر کشور

09139139054


قبول پرونده در سراسر استان اصفهان و ایران
09139139054

خدمات رد مال و معرفی اموال و اجاره ی سند و وثیقه برای آزادی و مرخصی زندانی ارائه میگردد .
همین الان تماس بگیرید .
در صورت جواب ندادن لطفا پیام بدهید .
09139139054


ارائه ی سند جهت آزادی - مرخصی - وثیقه زندانی
معرفی اموال و رد مال برای پروندههای مالی و بدهیهای بانکی
در اصفهان و تهران
09139139054

قبول پروندههای :
قتل - مواد مخدر - باج گیری - کلاه برداری - جعل اسناد - آدم ربایی - سرقت - خانوادگی - طلاق - مهریه - نفقه - چک - مالی - بدهی به بانک و موسسات حقوقی - زمین خواری - سلاح - مشروبات الکلی - قاچاق - و تمام پرونده های حساس و ...

گرفتن تخفیف در مجازات زندانی حتی بعد از صدور حکم قطعی به صورت صد در صد تضمینی و کوتاه کردن مدت مجازات زندانی و لغو حکم اعدام .

ارائه ی سند جهت آزادی - مرخصی - وثیقه زندانی
معرفی اموال و رد مال برای پروندههای مالی و بدهیهای بانکی
در اصفهان و تهران
09139139054

تبدیل فوری و تضمینی بازداشت موقت به وثیقه .
خدمات سند برای زندانی و توقیفی پذیرفته میشود در سراسر ایران .
انجام خدمات کاراگاه خصوصی پذیرفته میشود .
جستجو کافیست !!!! تردید نداشته باشید با ما پایان تمام غصه ها و کابوسهای شما صد در صد به پایان می رسد به صورت تضمینی و استرداد هزینه های شما در صورت نتیجه نگرفتن .

ارائه ی سند جهت آزادی - مرخصی - وثیقه زندانی
معرفی اموال و رد مال برای پروندههای مالی و بدهیهای بانکی
در اصفهان و تهران
09139139054

قبول دعاوی خصوصی خانوادگی - طلاق - خیانت - تجاوز - مزاحم تلفنی
قبول پرونده های مواد مخدر- کیف زنی - جعل اسناد - حمل و خرید و فروش سلاح گرم و سرد -
پروند های قتل - تهدید - چاقو کشی -
کلاهبرداری
آدم ربایی
جناحی
از سر گیری احکام قطعی و برگرداندن حکم
کلاهبرداری , سرقت , خیانت در امانت , قتل , ضرب وجرح , رابطه نا مشروع , تجاوز به عنف , تصرف عدوانی , معامله معارض , انتقال و فروش مال غیر , تحصیل مال نامشروع , معامله ربوی , جعل , استفاده از سند مجعول , تغییر کاربری غیر مجاز, شهادت دروغ , توهین - تهدید به قتل , تهدید به طور کلی , افترا , ترک انفاق , عدم ثبت نکاح , دعاوی کیفری راجع به مسئولیت پزشکان , کودک آزاری و سایر عناوین و اعمال مجرمانه

09139139054

گرفتن تخفیف در مجازات زندانی حتی بعد از صدور حکم قطعی به صورت صد در صد تضمینی و کوتاه کردن مدت مجازات زندانی و لغو حکم اعدام .
تبدیل فوری و تضمینی بازداشت موقت به وثیقه .
قبول خدمات کاراگاه خصوصی .
خدمات سند برای تئقیف و آزادی زندانی انجام میشود .

ارائه ی سند جهت آزادی - مرخصی - وثیقه زندانی
معرفی اموال و رد مال برای پروندههای مالی و بدهیهای بانکی
در اصفهان و تهران
09139139054

گرفتن تخفیف در مجازات زندانی حتی بعد از صدور حکم قطعی به صورت صد در صد تضمینی و کوتاه کردن مدت مجازات زندانی و لغو حکم اعدام .
تبدیل فوری و تضمینی بازداشت موقت به وثیقه .
09139139054

قبول پروندههای :
قتل - مواد مخدر - باج گیری - کلاه برداری - جعل اسناد - آدم ربایی - سرقت - خانوادگی - طلاق - مهریه - نفقه - چک - مالی - بدهی به بانک و موسسات حقوقی - زمین خواری - سلاح - مشروبات الکلی - قاچاق - و تمام پرونده های حساس و ...

گرفتن تخفیف در مجازات زندانی حتی بعد از صدور حکم قطعی به صورت صد در صد تضمینی و کوتاه کردن مدت مجازات زندانی و لغو حکم اعدام .
09332120424
تبدیل فوری و تضمینی بازداشت موقت به وثیقه .
خدمات سند برای زندانی و توقیفی پذیرفته میشود در سراسر ایران .
انجام خدمات کاراگاه خصوصی پذیرفته میشود .
جستجو کافیست !!!! تردید نداشته باشید با ما پایان تمام غصه ها و کابوسهای شما صد در صد به پایان می رسد به صورت تضمینی و استرداد هزینه های شما در صورت نتیجه نگرفتن .
09139139054
قبول دعاوی خصوصی خانوادگی - طلاق - خیانت - تجاوز - مزاحم تلفنی
قبول پرونده های مواد مخدر- کیف زنی - جعل اسناد - حمل و خرید و فروش سلاح گرم و سرد -
پروند های قتل - تهدید - چاقو کشی -
کلاهبرداری
آدم ربایی
جناحی
از سر گیری احکام قطعی و برگرداندن حکم
کلاهبرداری , سرقت , خیانت در امانت , قتل , ضرب وجرح , رابطه نا مشروع , تجاوز به عنف , تصرف عدوانی , معامله معارض , انتقال و فروش مال غیر , تحصیل مال نامشروع , معامله ربوی , جعل , استفاده از سند مجعول , تغییر کاربری غیر مجاز, شهادت دروغ , توهین - تهدید به قتل , تهدید به طور کلی , افترا , ترک انفاق , عدم ثبت نکاح , دعاوی کیفری راجع به مسئولیت پزشکان , کودک آزاری و سایر عناوین و اعمال مجرمانه
09139139054
گرفتن تخفیف در مجازات زندانی حتی بعد از صدور حکم قطعی به صورت صد در صد تضمینی و کوتاه کردن مدت مجازات زندانی و لغو حکم اعدام .
تبدیل فوری و تضمینی بازداشت موقت به وثیقه .
قبول خدمات کاراگاه خصوصی .
خدمات سند برای تئقیف و آزادی زندانی انجام میشود .
09139139054
گرفتن تخفیف در مجازات زندانی حتی بعد از صدور حکم قطعی به صورت صد در صد تضمینی و کوتاه کردن مدت مجازات زندانی و لغو حکم اعدام .
09139139054
جستجو کافیست !!!!
تردید نداشته باشید با ما پایان تمام غصه ها و کابوسهای شما صد در صد به پایان می رسد به صورت تضمینی و استرداد هزینه های شما در صورت نتیجه نگرفتن .
قبول دعاوی خصوصی خانوادگی - طلاق - خیانت - تجاوز - مزاحم تلفنی
قبول پرونده های مواد مخدر- کیف زنی - جعل اسناد - حمل و خرید و فروش سلاح گرم و سرد -
پروند های قتل - تهدید - چاقو کشی -
کلاهبرداری آدم ربایی جناحی از سر گیری احکام قطعی و برگرداندن حکم . کلاهبرداری , سرقت , خیانت در امانت , قتل , ضرب وجرح , رابطه نا مشروع , تجاوز به عنف , تصرف عدوانی , معامله معارض , انتقال و فروش مال غیر , تحصیل مال نامشروع , معامله ربوی , جعل , استفاده از سند مجعول , تغییر کاربری غیر مجاز, شهادت دروغ , توهین - تهدید به قتل , تهدید به طور کلی , افترا , ترک انفاق , عدم ثبت نکاح , دعاوی کیفری راجع به مسئولیت پزشکان , کودک آزاری و سایر عناوین و اعمال مجرمانه . کاراگاه خصوصی
تمام خدمات کاراگاه خصوصی به صورت تضمینی و کاملا محرمانه پذیرفته می شود . انجام تمام امور محافظ شخصی - پیگیری طلب های مالی و عاطفی - تعقیب و جستجو به صورت کاملا نا محسوس - اثبات خیانت یا بیگنهای به صورت کاملا حرفه ای و امانت داری شما - همدم و همراه تمام مسائل و مشکلات خصوصی و شخصی تا کاری و عاطفی و مالی . فقط با یک تماس به آرامش برسید .
تمام خدمات فوق در سر تا سر ایران و دنیا انجام میپذیرد .
09139139054
قبول وکالت پرونده های سنگین حتی بعداز قطعیت حکم
تضمین صد در صد در بیگانهی و تبرعه متشاکی
دارای رزومه فوقالعاده عالی در پرونده های قتل کلاهبرداری آدم رباعی سرقت و ...
وکیل پایه یک و کاراگاه خصوصی و محافظ شخصی
09139139054
تنها راه حل تمام مشکلات شماپایان دردهای روحی و جسمی و عاطفی شما . میزان وفاداری همسر شما . همدم و همراز مشکلات و دردهای شما . انجام تمام امور محافظ شخصی .انجام نا محسوس تعقیب و گریز و تحقیقات شخصی و خانوادگی شمابهترین راز دار شما وامین مسائل شخصی شما . بادی گارد و محافظ افراد معروف و نیاز مند کمک .
گرفتن تخفیف در مجازات زندانی حتی بعد از صدور حکم .
گرفتن تخفیف در مجازات زندانی حتی بعد از صدور حکم قطعی به صورت صد در صد تضمینی و کوتاه کردن مدت مجازات زندانی و لغو حکم اعدام .
09139139054
قبول وکالت پرونده حقوقی و کیفری و جناحی شما در هر مشکل و دادگاهی .
قبول پرونده های قتل جعل اسناد کلاه برداری سرقت مواد مخدر سلاح کلاهبرداری مسدودی حساب
بدهی وام جعل اسناد قمار آدم ربایی دیه نفقه طلاق انحصار وراثت ارثیه مالی و ...
جناحی و ...
گرفتن تخفیف در مجازات زندانی حتی بعد از صدور حکم قطعی به صورت صد در صد تضمینی و کوتاه کردن مدت مجازات زندانی و لغو حکم اعدام .
09139139054
وکیل پایه یک و کاراگاه خصوصی و محافظ شخصی
گرفتن تخفیف در مجازات زندانی حتی بعد از صدور حکم قطعی به صورت صد در صد تضمینی و کوتاه کردن مدت مجازات زندانی و لغو حکم اعدام .
09139139054
تنها راه حل تمام مشکلات شماپایان دردهای روحی و جسمی و عاطفی شما . میزان وفاداری همسر شما . همدم و همراز مشکلات و دردهای شما . انجام تمام امور محافظ شخصی .انجام نا محسوس تعقیب و گریز و تحقیقات شخصی و خانوادگی شمابهترین راز دار شما وامین مسائل شخصی شما . بادی گارد و محافظ افراد معروف و نیاز مند کمک
همراه شما در تمام پرونده های شهود انتقام دادگاه قتل کلاه برداری جعل سرقت خیانت مواد مخدر و ...
در تمام تنهایی ها و مشکلات خود روی کمک من حساب کنید .
09139139054
وکیل پایه یک دادگستری
انجام تحقیقات برای خواستگاری استخدام حسن انجام کار پیشینه فردی و اجتمایی و خانوادگی سوء پیشینه اطلاعات خانوادگی
انجام تحقیقات نا محسوس برای میزان وفاداری همسر
محافظت از افراد نخبه ثروتمند افراد معروف محافظ شخصی
انجام مشاوره و راهنمایی برای مشکلات بزرگ زندگی و مزاحمان شما
پیگیری کارها و اموری که از عهده شما به هر دلیلی خارج است
قبول وکالت پرونده حقوقی و کیفری و جناحی شما در هر مشکل و دادگاهی . قبول پرونده های قتل جعل اسناد کلاه برداری جناحی و ...اینجانب وکیل پایه یک دادگستری میباشم و در تمام موارد فوق آماده دادن خدمات به شما در تمام ایران و خارج از کشور میباشم .
گرفتن تخفیف در مجازات زندانی حتی بعد از صدور حکم قطعی به صورت صد در صد تضمینی و کوتاه کردن مدت مجازات زندانی و لغو حکم اعدام .
09139139054
آگهی دهنده:
raha azad
09139139054
اصفهان - اصفهان
1
442
0
۱۳۹۵/۰۴/۰۷
۱۳۹۷/۱۲/۰۶
سراسر استانهای ایران
Email

توجه: لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید. نیازمندیهای پانیکاد، هیچگونه مسئولیتی درباره درستی اطلاعات ندارد و مسئولیت آن با آگهی دهنده می باشد.

آگهی‌های مشابه
وام با یا بدون ضامن آماده پرداخت

سمیـــــــــــــن

وام بدون سپرده و ضامن,وام بانکی بدون سپرده وضامن,وام سپرده بدون ضامن,وام بدون سپرده با ضامن,وام بدون سپرده وبدون ضامن,وام بدون سپرده بایک ضامن,وام فوری بدون سپرده و ضامن,وام های بدون سپرده و ضامن,وام بدون سپرده وضامن,وام با سپرده بدون ضامن,دریافت وام بدون سپرده و ضامن,وام فوری بانک ملت,وام فوری بدون ضامن,وام فوری بانک ملی,وام فوری با سفته,وام فوری بانک قوامین,وام فوری فرهنگیان,وام فوری بانک انصار,وام فوری بانک ثامن,وام فوری بانک مسکن,وام فوری بانک دی,وام فوری,وام فوری بدون سپرده گذاری,وام فوری


وام با یا بدون ضامن آماده پرداخت

سمیـــــــــــــن

وام فوری بانک انصار,وام فوری بدون سپرده گذاری,وام فوری با بهره کم,وام فوری بانکی,وام فوری به بازنشستگان,وام فوری به کارمندان دولت,نیاز به وام فوری,نیاز به وام فوری دارم,احتیاج به وام فوری,وام فوری در قم,وام فوری قم,وام فوری در اصفهان,وام فوری در رشت,وام فوری در کرج,وام فوری در یزد,وام فوری در تهران,فوری,ازدواج,خودرو,وام فوری,وام ازدواج,وام خودرو,فوری وام,وام ازدواج,فوری خودرو,ازدواج


وام فروش اقساطی

سمیـــــــــــــن

0912100070

سمین,هیچ,نماینده ای,ندارد,سمین, هیچ, مبلغی, را, به, عنوان, کارمزد, دریافت, نمی نماید,تمامی, مراحل,دریافت, و, بررسی, فرم ها ,و,مدارک, رایگان, است,در,صورت, بررسی, و ,تائید ,فرم,پاسخ, لازمه, به, نشانی, الکترونیکی ,متقاضی ,ارسال ,می گردد,سمین, فاقد ,کارگزار ,حقیقی, یا,حقوقی, است,مسئولیت, و ,عواقب, عدم ,توجه ,به ,نکات, لازم ,و,هشدارهای, مکرر,مندرج, در,نشانی, اینترنتی ,سمین, عهده, فرد, درخواست کننده, می باشد,سمین, هیچ ,کارگزار, و,نماینده ای, تحت, عنوان, مشاور, یا ,ارزیاب ,مالی ,و,یا,سایر, عناوین,ندارد


نگارش طرح توجیهی در بخش صنایع غذایی و دارویی

شرکت بهین صنعت یاب

02126656908,02126652612,02122542196

نگارش طرح های توجیهی صنعتی با نرم افزار کامفار و انجام پروژه های نظارت با نرم افزار پریماورا نگارش انواع طرح توجیهی در زمینه های مختلف، با نرم افزار کامفار جهت اخذ تسهیلات بانکی و وام از کلیه بانک‌های عامل و موسسات مالی و اعتباری، اخذ کلیه مجوزهای تولید (جواز تاسیس، پروانه بهره‌برداری و...)، کنترل و مدیریت پروژه های سنعتی و نظارت بر پیشرفت فیزیکی طرح‌های سرمایه‌گذاری با نرم افزار پریماورا، مکان‌یابی، ماشین‌آلات، خطوط تولید، ظرفیت سنجی


وکیل پایه یک دادگستری- از بازداشت موقت تا آزادی با هر حکمی به صورت تضمینی

raha azad

09139139054

وکیل پایه یک دادگستری- از بازداشت موقت تا آزادی با هر حکمی به صورت تضمینی وکیل-اعدام-تضمینی-وکیل-بهترین-ایران-کشور-مجازات-حکم-زندانی-تخفیف-آزادی-دادگستری-دادسرا-زندان-مخدر-مواد-الکل-مشروب-شیشه-هروئین-اصفهان-تهران-شیراز-استان-وکیل پایه یک . گرفتن تخفیف در مجازات صد در صد تضمینی-وکیل-اعدام-تضمینی-وکیل-بهترین-ایران-کشور-مجازات-حکم-زندانی-تخفیف-آزادی-دادگستری-دادسرا-زندان-مخدر-مواد-الکل-مشروب-شیشه-هروئین-اصفهان-تهران-شیراز-استان- طلاق-برترین-کانون-چاقو-ارثیه-املاک-وکیل-سند-مدرک-اجاره-تضمین-انجام


ارائه سند 09139139054  برای آزادی زندانی سراسر ایران

raha azad

09139139054

ارائه سند مسکونی تجاری کشاورزی برای آزادی زندانی سراسر ایران سند-اجاره-توقیف-مسکونی-کشاورزی-تجاری-زندانی-ایران-کشور-استان-آزادی-مرخصی-رهایی-سند-اجاره ای-زندانی-توقیفی-رهن-دادگاه-دادگستری-دادسرا-دادگاه انقلاب-سند-سند-اجاره-توقیف-مسکونی-کشاورزی-تجاری-زندانی-ایران-کشور-استان-آزادی-مرخصی-رهایی


وکیل تضمینی 09139139054  جرم های قاچاق جعل مواد مخدر مشروب ماهواره و دادگاه انقلاب در اصفهان تهران کیش قشم

raha azad

09139139054

وکیل تضمینی گرفتن تخفیف مجازات بعد از صدور حکم حتی در زندان وکیل-اعدام-تضمینی-وکیل-بهترین-ایران-کشور-مجازات-حکم-زندانی-تخفیف-آزادی-دادگستری-دادسرا-زندان-مخدر-مواد-الکل-مشروب-شیشه-هروئین-اصفهان-تهران-شیراز-استان - وکیل-اعدام-تضمینی-وکیل-بهترین-ایران-کشور-مجازات-حکم-زندانی-تخفیف-آزادی-دادگستری-دادسرا-زندان-مخدر-مواد-الکل-مشروب-شیشه-هروئین-اصفهان-تهران-شیراز-استان-وکیل پایه یک . گرفتن تخفیف در مجازات صد در صد تضمینی-وکیل-اعدام-تضمینی-وکیل-بهترین-ایران-کشور-مجازات-حکم-زندانی-تخفیف-آزادی-دادگستری-دا


وام  - سرمایه

تهرانی

09197261378

نیاز به 30 میلیون وام - سرمایه جهت تامین مسکن دارم


فروش آپارتمان در ولیعصر شهریار کد722

صناملک

09128692569

کد 722 محدوده قیمت: 200 تا 300 میلیون فروش واحد 114 متری طبقه اول.در 6 طبقه و 6 واحد.


استخدام پرستار کمک پرستار و بهیار

مرکز تدبیر

88864523

استخدام پرستار، بهیار، کمک بهیار و پرسنل مراقب , جهت نگهداری از کودک وسالمند ، روزانه و شبانه روزی اشتغال فوری با حقوق ومزایای عالی از 800000 تومان الی 1800000 تومان امنیت شغلی ، کاملا تضمینی دعوت به همکاری مینماید.


آگهی های ویژه مشاوره و وکالت
قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی
پوریا بهادران
09125082309
0
وکالت و مشاوره حقوقی
پوریا بهادران
09125082309
0
وکالت و مشاوره حقوقی
پوریا بهادران
09125082309
02144289671
02144289672
0
ماهان پیشداد عدالت برتر
پوریا بهادران
09125082309
0
مشاوره
وحید مرزبان
09194946266
0
موسسه حقوقی عدل پروران جوان
وحید مرزبان
09194946266
0