برو بالا

اتوکلاو عمودی پخت نهایی
امید نساری
09155140073
05135413053
0
دستگاه اگزاستر مدل  KPT 60035
امید نساری
09155140073
05135413053
0
دستگاه فیلر و پرکن تک نازل مدل  KPT 270
امید نساری
09155140073
05135413053
0
دستگاه بلانچر هلیسی مدل KPT 50035
امید نساری
09155140073
05135413053
0
دستگاه سکوی پخت مدل KPT 1750
امید نساری
09155140073
05135413053
0
دستگاه پرکن واکس کفش مدل KPT1090
امید نساری
09155140073
05135413053
0