لیست آگهی های تجهیزات آشپزخانه های صنعتی

کباب پز ذغالی رستورانی-تولید کباب پزذغالی
تجهیزات آشپزخانه های صنعتی
بوشهر
09902500038
اجاق 6 شعله فر دار صنعتی- فردار رستورانی
تجهیزات آشپزخانه های صنعتی
زاهدان
09902500038
کباب پز گازی رستورانی-رویه کباب پز گازی
تجهیزات آشپزخانه های صنعتی
زنجان
09902500038
فروش کباب پز تابشی-کباب پز تابشی صنعتی
تجهیزات آشپزخانه های صنعتی
اردبیل
09902500038
اجاق کته پزی رستورانی-کته پز صنعتی رستورانی
تجهیزات آشپزخانه های صنعتی
زاهدان
09902500038
تولید و فروش گرمکن 10 طبقه شیشه ایی
تجهیزات آشپزخانه های صنعتی
اهواز
09902500038
فر طباخی یا فرکله پزی  کله پاچه گوسفندی
تجهیزات آشپزخانه های صنعتی
مشهد
09902500038
چرخ گوشت 32 تسمه ایی رستوران قصابی آشپز خانه
تجهیزات آشپزخانه های صنعتی
بوشهر
09902500038
میز استیل قصابی-میز کار قصابی مرغ و ماهی
تجهیزات آشپزخانه های صنعتی
گناوه
09902500038
کانتر گرم 5 لگن رستورانی-کانتر گرم 5 لگن رستورانی کانتر
تجهیزات آشپزخانه های صنعتی
بیرجند
09902500038
تاپینگ سرد 10 لگن-تاپینگ ۱۰ لگن پیتزا و ساندویچ
تجهیزات آشپزخانه های صنعتی
زاهدان
09902500038
اجاق 2 شعله کته پزی-اجاق گاز دو شعله کته پزی
تجهیزات آشپزخانه های صنعتی
قم
09902500038
صفحه اصلی
جستجو

جستجوی آگهی

بستن
Scroll To Top